گروه‌های کاری


SATF Surveillance Action Task Force CATF Communication Action Task Force TATF Translation Action Task Force SDATF Software And Develop Action Task Force
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 244 جولای 27, 2021
0 4 می 17, 2022
1 5 می 15, 2022
1 24 می 1, 2022
1 36 فوریه 10, 2022
2 132 دسامبر 14, 2021
8 231 نوامبر 6, 2021
0 114 نوامبر 5, 2021
3 143 سپتامبر 12, 2021
14 352 سپتامبر 11, 2021
0 109 سپتامبر 11, 2021
3 233 آگوست 30, 2021
6 161 آگوست 24, 2021
0 99 آگوست 19, 2021
41 481 آگوست 7, 2021
4 319 جولای 29, 2021
1 307 دسامبر 21, 2019
1 289 دسامبر 21, 2019
2 296 آگوست 16, 2019