گروه‌های کاری


SATF Surveillance Action Task Force CATF Communication Action Task Force TATF Translation Action Task Force SDATF Software And Develop Action Task Force
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 257 جولای 27, 2021
1 16 می 19, 2022
1 32 می 15, 2022
1 36 می 1, 2022
1 50 فوریه 10, 2022
2 147 دسامبر 14, 2021
8 257 نوامبر 6, 2021
0 126 نوامبر 5, 2021
3 155 سپتامبر 12, 2021
14 371 سپتامبر 11, 2021
0 129 سپتامبر 11, 2021
3 260 آگوست 30, 2021
6 174 آگوست 24, 2021
0 120 آگوست 19, 2021
41 537 آگوست 7, 2021
4 362 جولای 29, 2021
1 321 دسامبر 21, 2019
1 303 دسامبر 21, 2019
2 316 آگوست 16, 2019