اموزش قرار دادن نقشه OSM در وب‌سایت شما به صورت (embed)

حتما تاکنون مشاهده کرده اید که برخی از وبسایت ها ، برای نشون دادن آدرس دفتر خود از نقشه گوگل استفاده می کنند . یعنی آدرس دفتر خود را به صورت یک point  در نقشه گوگل مشخص می کنند و سپس آن محدوده را در سایت خود وارد می کنند (embed) . حالا اگر ما بخواهیم همین کار را با استفاده از سایت openstreetmap.org انجام بدهیم ، میتوان از روش زیر استفاده کرد :

ادامه‌ی خواندن